BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trzcińska Barbara
Title
Otoczenie lokalne firm jako determinata ich rozwoju
Enterprises' Local Environment as a Determinant of Their Development
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 1999, nr 459, s. 109-130
Keyword
Gospodarka lokalna, Otoczenie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość lokalna, Lokalizacja produkcji przemysłowej, Społeczności lokalne, Lokalny rynek pracy, Zatrudnienie w przemyśle, Przemysł przetwórstwa rolnego
Local economy, Enterprise environment, Enterprise development, Local entrepreneurship, Industrial production location, Local community, Local labour market, Employment in industry, Agricultural processing industry
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu otoczenia lokalnego na lokalizację i funkcjonowanie zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego. Zanalizowano przede wszystkim bazę surowcową, rynek lokalny i zatrudnienie.

The objective of article is to examine impact of local environment on location and functioning fruit-and-vegetable processing plants. Source of raw materials, local market and employment are analyzed. (A.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu