BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owsiak Stanisław (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Finanse publiczne w okresie transformacji systemu ekonomicznego - przypadek Polski
Public Finances In Period of Transformation of Economic System In Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 31-44
Keyword
Finanse publiczne, Struktura finansów publicznych, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Public finance, Structure of public finances, Systemic transformation
Country
Polska
Poland
Abstract
Przedstawiono trudności w tworzeniu nowoczesnego systemu finansów publicznych w Polsce, ocenę stanu jego budowy, problemy koncepcyjne, a także zaprezentowano ogólne informacje o finansach publicznych i ich strukturze.

In the article the author has discussed major problems pertaining to the construction of the system of public finances under the conditions of economic transformation taking place in Poland. Major factors which hamper the transformation process of the system of public finances have been identified. The author has described the state of reforms of taxes, the finances apparatus, the functioning of the state budget, local budgets and funds earmarked for specific purposes. The author has presented a quantative analysis of the system of public finances in Poland in the years 1992-1993, namely the G.D.P. redistribution rate by the system of public finances, structure of revenues and expenses, significance of transfers in the functioning of that system, etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Federowicz Z., Racjonalny system finansowy. Główne kierunki reformy, PWE, Warszawa 1984.
  2. Gaudemet P.M., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 1990.
  3. Kolanowska-Kowalska B., Zakres i znaczenie finansów publicznych we współczesnej gospodarce kapitalistycznej, w: Finanse w gospodarce kapitalistycznej, praca zbiorowa pod red. M. Kucharskiego, PWN, Warszawa 1986.
  4. Krawczyk R., Wielka przemiana. Upadek i odrodzenie polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990.
  5. Lipowski A., Mechanizm rynkowy w gospodarce polskiej. Podstawy teoretyczne, perspektywy, dylematy, PWN, Warszawa 1988.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu