BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosek-Wojnar Maria (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Ślaga Wiesław (Wydział Ekonomii)
Title
Metody waloryzowania obciążeń hipotecznych w Polsce - analiza porównawcza
Methods of Valorization of Mortgages - Comparative Analysis
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 426, s. 73-81
Keyword
Hipoteka, Obciążenia hipoteczne
Mortgage, Mortgages
Note
summ.
Abstract
W Polsce w latach 50-tych i 60-tych dokonywano zapisów hipotecznych jako zabezpieczenia udzielonych kredytów wg zasad odbiegających od standardów światowych. Konsekwencją tego jest potrzeba waloryzacji obciążeń obecnie. W artykule omówiono metody waloryzacji: 1) metoda 1: przyszła wartość kapitału; 2) metoda 2: stopa inflacji; 3) metoda 3: wskaźnik zmian siły nabywczej; 4) metoda 4: udział zadłużenia w wartości nieruchomości; 5) metoda 5: algorytm waloryzacji obciążeń hipotecznych.

The article deals with various methods of valorization of mortgages in Poland. The problem is of great importance with respect to mortgage loans that were contracted in Poland in the 50s and 60s and the contracts did not conform to world standards. Consequently, the problem of their valorization has arisen in the 90s. The authors having analysed various methods of valorization which have been used, have selected the so-called algorithm of valorization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu