BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Paweł
Title
Sytuacja ekonomiczno-finansowa polskich przedsiębiorstw w latach 2001-2002 w kontekście integracji Polski z Unią Europejską
Financial and Economic Situation of Polish Enterprises in Years 2001-2002 in the Context of EU - Poland Integration
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2002, z. 12, s. 104-121, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Gospodarka, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Zachowania przedsiębiorstw, Ocena kondycji przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Sektorowa struktura zatrudnienia, Integracja gospodarcza Polski z UE
Economy, Industrial enterprises, Enterprise behaviour, Assessment of the condition enterprise, Financial performance, Sectoral structure of employment, Poland's economic integration with the EU
Note
summ.
Abstract
Fakt obniżenia się kondycji ekonomicznej i finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w ślad za tym zmniejszenie akumulacji wewnętrznej i zdolności kredytowej, wyraźnie ograniczył ich działalność inwestycyjną. Ta niekorzystna tendencja ma szczególne znaczenie w sytuacji dokonujących się w polskiej gospodarce procesów modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych, a w konsekwencji osłabia pozycję i konkurencyjność polskich firm na rynku europejskim. Autor rozpoczął od przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych sektora przedsiębiorstw w 2001 roku i w I kwartale 2002 roku. Dalej zastanowił się nad rolą eksportu w stabilizowaniu polskiej koniunktury gospodarczej. Treść zilustrowana została wykresem przedstawiającym zmiany w poziomie zatrudnienia w przedsiębiorstwach w omawianym okresie. Na koniec autor omówił kondycję przedsiębiorstw w kontekście wymagań stawianych w procesie integracji europejskiej.

The author analyzes phenomena and tendencies characterizing Polish enterprises in the EU pre-accesion period 2001-2002. He presents reasons of worsening the enterprises situation, of which the most important is lowering local market demand (both in investments and consumption). The author points out that in the situation of keeping down internal demand, entrepreneurs are increasingly interested in foreign markets and export is an important factor of stabilizing Polish economic situation. As a result of worsening economic conditions of enterprises, accopmanied by decreasing internal accumulation and creditworthiness, a substantial decrease in investments took place. Such a situation is of major importance for ongoing processes of modernizing and restructuring, particularly for Polish prospective EU membership. This prolonged tendency of low investments would question competitiveness of Polish enterprises in the European single market. Prospekts for 2002 economy situation and possible return to accelerated economic growth seems cautiously optimistic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu