BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha-Leszko Bogumiła
Title
Integracja regionalna w warunkach globalizacji procesów gospodarczych. Szanse Unii Europejskiej w policentrycznym układzie światowym
Regional Integration in Condition of Economic Processes Globalisation. Chances of the European Union in Polycentric World System
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Bariery i stymulatory integracji europejskiej. T. 2, 1998, s. 27-37
Keyword
Globalizacja gospodarki, Integracja regionalna
Economic globalization, Regional integration
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest wykazanie wpływu globalizacji na umacnianie się regionalnych układów gospodarczych i podkreślenie atutów integracji europejskiej w policentrycznym układzie światowym.

The goal of this article is reveal impact of globalisation to strengthen regional economic systems and emphasised trumps of European integration in polycentric world system.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu