BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Próchniak Joanna
Title
Fundusze poręczeń kredytowych jako instrument wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych
The Loan Guarantee Funds - the Supposed Extent of the Public Support in Small Business Financing
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 3, s. 131-142, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Fundusze poręczeń kredytowych, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu
Credit guarantee funds, Small business, Small business financing
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia funduszy poręczeń kredytowych w finansowaniu małych przedsiębiorstw. Omówiono uwarunkowania funkcjonowania funduszy w Polsce na tle warunków w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych oraz zaprezentowano praktyczne bariery funkcjonowania funduszy.

The loan guarantee funds are instruments which help to cover part of the lender's risk in small business financing. The role of the loan quarantees is evident especially in bank based system in eurozone, where capital funding is less important. On the other hand well organized and efficient economies should limit any financial distortions such as loans guarantees. The purpose of this paper is to analyse the efficiency of Polish guarantee funds in business financing according to the eurozone practice and the supposed extent of the financial distortions in credit markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biała Księga 2003, część V Przedsiębiorczość, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Gdańsk - Warszawa 2003
 2. Camino D., Cardone C., The Valuation and Cost of Credit Insurance Schemes for SMEs: The Role of the Loan Guarantee Associations, International Small Business Journal 17,4
 3. Informacja o działaniach podejmowanych przez instytucje utworzone w ramach projektu TOR#10 "Rozwój małej przedsiębiorczości" w roku 2002, (kwiecień 2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa
 4. Innovative Instruments for Raising Equity for SMEs in Europe (czerwiec 2001), Bannock Conulting, Final Report, Study Contract EDT/00/503116.
 5. Kapitał dla przedsiębiorczych (13.08.2002), Rządowy program rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorców, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa
 6. Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku (listopad 2002), Ministerstwo Gospodarki, Departament Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa
 7. Peree E., Riess A. (2003), The transformation of finance in Europe: introduction and overview, EIB Papers, Volume 8 No 1
 8. Próchniak J. (2003), Aniołowie biznesu, "Gazeta Bankowa" nr 49(789).
 9. Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości poprzez ułatwianie dostępu do kapitału dłużnego (listopad 2002), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, materiały seminaryjne, Gdańsk
 10. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce w okresie od 1994 r. do listopada 2001 r. (grudzień 2001), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa
 11. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2003 r., (wrzesień 2003), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa
 12. Raport o stanie funduszy poręczeń kredytowych w Polsce. Stan na dzień 30.06.2002 r.. (2003), Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, Warszawa
 13. Zasady funkcjonowania funduszy poręczeniowych i pożyczkowych (do rządowego programu rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorców) (kwiecień 2003), Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu