BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Swadźba Stanisław
Title
Integracja europejska a system gospodarczy. Wnioski dla Polski na etapie poszukiwań docelowego modelu gospodarczego
European Integration and Economic System. Conclusion for Poland on the Stage of Searching Target of Economic Model
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1998, T. 2, s. 61-70
Issue title
Bariery i stymulatory integracji europejskiej
Keyword
Gospodarka światowa, Integracja gospodarcza i polityczna Europy, System gospodarczy
World economy, Economic and political integration of Europe, Economic system
Abstract
Artykuł koncentruje się na takich zagadnieniach jak czynniki sprzyjające (stymulatory) i hamujące (bariery) integrację, koszty i korzyści integracji, wpływ integracji na inne zjawiska gospodarcze, w tym także na system gospodarczy.

The article concentrates on issues like favourable factors (stimulus), braking factors (barriers) of integration, costs and advantages of integration, impact of integration on the other economic event, also on economic system. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu