BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawicki Marcin
Title
Metoda analizy instytucjonalnej urzędu gminy
A Method for the Institutional Analysis of Gmina Offices
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 667, s. 109-127, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ekonomia instytucjonalna, Gmina, Administracja publiczna, Struktura przedsiębiorstwa
Institutional economics, District, Public administration, Structure of company
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano metodę analizy instytucjonalnej urzędu gminy będącej elementem koncepcji, którą określono mianem metody rozwoju instytucjonalnego. System adresowany jest do pracowników administracji gminnej i tworzony jest przez trzy następujące metody: analizy instytucjonalnej, planowania instytucjonalnego i wdrażania rozwoju instytucjonalnego.

This article proposes a method for evaluating the level of institutional development of public administration based on the example of the gmina office. The institutional analysis, institutional development planning and institutional development implementation methods together compose an institutional development method, upon which work is being conducted within the framework of the Institutional Development Programme. The method for institutional analysis is oriented towards gmina administration employees and it is the profile of audience that determines the approach used to prepare the method. The method for institutional analysis includes: - descriptive indicators of the level of institutional development, analytical version, - diagnostic surveys, - instructions for conducting analysis, - descriptive indicators of the level of institutional development, composite version, - a description of the modelling capabilities of descriptive indicators. The institutional analysis of gmina offices resulted in the following: a rating of the gmina's stage of development (from first to fifth stage) against a set of descriptive indicators and an indication of the potential institutional development paths that may be pursued based on the results of the analysis. The results of the institutional analysis of the gmina office are used to prepare institutional development plans and implement institutional change in government offices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielak A., Instytucjonalne podstawy trwałości rozwoju gospodarczego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2002.
 2. Doskonalenie struktury organizacyjnej, red. A. Stabryła, PWE, Warszawa 1991.
 3. Grishankar N., Evaluating Public Sector Reform, The World Bank, Washington 2001.
 4. Kamiński A., Instytucje i organizacje [w:] Socjologia. Problemy podstawowe, red. Z. Krawczyk i W. Morawski, PWN, Warszawa 1991.
 5. Komputerowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1996.
 6. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Marcinkowski A., Wskaźniki opisowe w obszarze zarządzanie strategiczne, opracowanie niepublikowane, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2002.
 8. Metoda analizy instytucjonalnej urzędu gminy, Program Rozwoju Instytucjonalnego, red. M. Zawicki, opracowanie niepublikowane, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2003.
 9. North D., Institutional Change: a Framework of Analysis [w:] Institutions, Institutional Change, and Economics Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 10. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 11. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 12. Założenia Programu Rozwoju Instytucjonalnego, opracowanie niepublikowane, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2001.
 13. Zawicki M., Model narzędzia do analizy instytucjonalnej, Program Rozwoju Instytucjonalnego, opracowanie niepublikowane, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie, Kraków 2002.
 14. Zawicki M., Obszary zarządzania oraz wskaźniki opisowe w metodzie rozwoju instytucjonalnego [w:] Konferencja szkoleniowa trenerów FRDL, materiały konferencyjne w ramach konferencji szkoleniowej organizowanej przez MSWiA oraz FRDL w Jachrance w dniach 10-12 stycznia 2003.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu