BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczyk Michał
Title
Szanse i zagrożenia polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku Unii Europejskiej
Chances and Threats for Polish Enterprises on the European Union Common Market
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1998, T. 2, s. 71-77
Issue title
Bariery i stymulatory integracji europejskiej
Keyword
Stowarzyszenie Polski z WE, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Jednolity rynek wewnętrzny
Poland's Association with the EC, Small business, European Single Market
Abstract
Autor twierdzi, że szanse jakie stwarza integracja z UE dla polskich przedsiębiorców są znacznie większe niż potencjalne zagrożenia. Te ostatnie mogą być zminimalizowane poprzez prowadzenie efektywnej polityki makroekonomicznej i polityki wspierania rozwoju MSP.

The author thinks that chances, which create integration with the EU for Polish entrepreneurs, are considerably greater then potential threats. These Threats could be minimise through effective macroeconomic policy and development of SME.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu