BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doktorowicz Krystyna
Title
Europejskie społeczeństwo informacyjne - bariery integracyjne dla Polski
European Information Society - Integration Barriers for Poland
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1998, T. 2, s. 137-146
Issue title
Bariery i stymulatory integracji europejskiej
Keyword
Cywilizacja, Społeczeństwo informacyjne, Technologia informacyjna
Civilization, Information society, Information Technology (IT)
Abstract
Przedstawiono trendy globalne jakie musi brać po uwagę Unia Europejska przy kształtowaniu swojej polityki w dziedzinie budowania społeczeństwa informacyjnego. W strategii Unii Europejskiej budowania europejskiego społeczeństwa znalazło się miejsce dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zamieszczono propozycje Unii dla tej części Europy.

Presents global trends that the EU must take into consideration at building information society. In the EU strategy of building European society find a place for Central and Eastern European countries. Show propositions for this part of Europe.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu