BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miller Piotr
Title
Zarządzanie jakością według ISO 9000 - oceny, koncepcje i zmiany
Quality Management According to ISO 9000 - Assessment, Conceptions and Changes
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 14, s. 56-68, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie jakością, Systemy jakości, Normy ISO 9000
Quality management, Quality systems, ISO 9000
Abstract
Artykuł powstał w związku z planowaną około 2000 r. nowelizacją norm ISO 9000. Autor przedstawia ocenę dotychczasowych norm ISO 9000, propozycje i kierunki zmian w nowych normach ISO 9000 oraz własną ocenę nowych norm.

The article arise in connection with planning about year 2000 amendment of standards ISO 9000. The author shows assessment of ISO 9000 standards, propositions and directions of changes in new standards and his own opinion about new standards.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu