BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Paweł
Title
Przemysł obronny państw Europy Środkowej i Wschodniej
Defence Industry in Central and Eastern European Countries
Source
Studia i Materiały / Polska Fundacja Spraw Międzynarodowych, 1998, nr 8, 24 s.
Keyword
Przemysł obronny, Współpraca międzynarodowa
Defense industry, International cooperation
Country
Europa Środkowa
Central Europe
Abstract
Omówiono działania na rzecz restrukturyzacji oraz modernizacji przemysłu obronnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Przedstawiono perspektywy współpracy Polski z krajami sąsiednimi w sferze przemysłu obronnego.

Discuss activities in aid of restructuring and modernisation of defence industry in Central and Eastern European countries. Presents prospects Poland's co-operation with neighbour countries in the field of defence industry.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-351X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu