BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata
Title
Czynniki wywołujące upadłości banków na przykładzie doświadczeń kryzysu bankowego lat 80. w Stanach Zjednoczonych. Wnioski dla Polski
Factors Trigger of Banks Bankruptcy on Example of Experiences of Banking Crisis in Eighties in the USA
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2000, z. 14, s. 83-95
Keyword
Kryzys bankowy, Upadłość banku, Sektor bankowy, System bankowy
Banking crisis, Bank bankruptcy, Banking sector, Banking system
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
W artykule dokonano analizy przyczyn i skutków kryzysu bankowego w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-1994. Przedstawiono wynikające stąd dla polskiego sektora bankowego wnioski.

The article analysed reasons and results of banking crisis in the USA in years 1980-1994. Shows conclusions for Poland.(M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu