BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waniowski Paweł
Title
Regulacje prawne a procesy stanowienia cen w przedsiębiorstwie
Legal Regulations and Processes of Prices Determine in Company
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 844, s. 38-46
Keyword
Interwencjonizm państwa, Polityka cenowa, Ceny, Ceny produktów rolnych, Wartość przedsiębiorstwa
Government intervention, Pricing policy, Prices, Agricultural prices, Enterprise value
Abstract
W artykule przedstawiono rolę jaką odegrały ceny w procesie przywracania gospodarki rynkowej na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i formy ingerencji państwa w procesy stanowienia cen.

In this article presents role of prices in process of market economy restore at the turn of the eighties and nineties and forms of state's interference in process of prices determine.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu