BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knecht Zdzisław
Title
Konkurencja - wyzwanie czy porażka
Competition - Challenge or Defeat
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 844, s. 47-55
Keyword
Konkurencja, Strategia konkurencji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Competition, Competition strategy, Enterprise competitiveness
Abstract
W artykule zamieszczono rozważania na temat konkurencji, jej znaczenia i wpływu na poszczególnych uczestników rynku. Autor stwierdza, że nie można jednoznacznie określić, czy to, iż każde przedsiębiorstwo funkcjonuje na niepewnym rynku konkurencyjnym stanowi dla niego wyzwanie czy porażkę. W dużej mierze uzależnione jest to od charakterystycznych cech sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, od otoczenia, a więc i innych konkurentów oraz istoty samego przedsiębiorstwa.

The article devoted to competition, its meaning and impact on individual market participants. The author affirm, that we couldn't unambiguous define, that function on uncertain market is challenge or defeat for enterprise. It is dependent on characteristic features of this sector, environment and essence of the company.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu