BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Światowy Grażyna, Małecki Tomasz
Title
Znaczenie informacji marketingowej w działalności przedsiębiorstwa - wyniki badań
Importance of Marketing Information for Company Activity - Result of Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 844, s. 72-80
Keyword
Informacja marketingowa, Informacja rynkowa, Otoczenie przedsiębiorstwa, Informacja w podejmowaniu decyzji
Marketing information, Market information, Enterprise environment, Information in decision making
Abstract
Celem niniejszej pracy było zbadanie roli informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji w warunkach zmieniającego się otoczenia rynkowego.

The goal of this article is study of marketing information role in the process of decision - making in conditions of changing market environment.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu