BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Irzykowski Ryszard
Title
Jakość jako czynnik sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa
Quality as a Factor of Company Market Success
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999, nr 844, s. 126-135
Keyword
Jakość, Zarządzanie jakością, Normy jakościowe, Normy ISO 9000
Quality, Quality management, Quality standards, ISO 9000
Abstract
Przedstawiono genezę i istotę jakości w ujęciu terminologicznym a także zmiany jakie zachodzą w podejściu do problematyki jakości.

Presents origin and essence of quality in terminological depiction and changes, which occur in attitude to quality issues.(MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu