BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Grażyna
Title
Polityka państwa na rynku pracy
Policy of the State on the Labour Market
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1033, s. 234-241, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Współczesne problemy polityki ekonomicznej
Keyword
Rynek pracy, Zwalczanie bezrobocia, Aktywizacja rynku pracy, Aktywizacja bezrobotnych
Labour market, Unemployment reduction, Labour market activation, Unemployed activation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie tzw. aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce. Porównanie efektywności poszczególnych aktywnych instrumentów ograniczania bezrobocia ułatwia wskazanie optymalnej drogi do aktywizacji bezrobotnych, do pozyskania ich dla rynku pracy.

The policy of the labour market in Poland which has been carried out since the beginning of the transformation period arouses a lot of controversy. In fact the activities on the labour market are limited to emergency activities financed from the Labour Fund. The expenses on so called passive programmes (unemployment benefit) still constitute a big percentage in the expenses from the Labour Fund. The current policy of unemployment prevention is distinguished by low effectiveness of productive utilization of labour reserves and because ofthat the policy has to be fundamentally changed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Employment in Europe 2002, European Commission 2002.
  2. Glikman P., Kabaj M., Muszkiet T., Ciągłość i transformacja gospodarki, Key Text, Warszawa 1997.
  3. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce, SCHOLAR, Warszawa 2004.
  4. Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
  5. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002.
  6. Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 grudnia 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony), DzU z 2003 Nr 54, poz. 514.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu