BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czupiał Jerzy
Title
Wpływ integracji pionowej i porozumień kooperacyjnych na granice przedsiębiorstwa
Influence of Vertical Integration and Co-Operative Arrangements over Firm's Limits
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 48-57, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Integracja sterowania produkcją, Alianse strategiczne, Współpraca produkcyjna
Integration of production control, Strategic alliances, Production cooperation
Note
summ.
Abstract
Na wstępie autor zwraca uwagę na zagadnienie kosztów transakcyjnych jako składnika rachunku obciążającego koordynację działań gospodarczych poprzez rynek i sprzyjającego rozszerzeniu działalności przedsiębiorstwa na sąsiadujące ze sobą ogniwa łańcucha wartości w sferze produkcji i dystrybucji poszczególnych dóbr. Następnie omawia zagadnienie integracji pionowej oraz zawieranych z dostawcami (lub odbiorcami) kontraktów krótko- i długookresowych (alianse strategiczne), dzięki którym przedsiębiorstwa zwiększają efektywność planowania i poprawiają koordynację między sąsiednimi etapami procesu produkcji i dystrybucji wytwarzanych produktów.

By means of vertical integration an enterprise can achieve a competitive advantage building barriers to entry, facilitating investments in specialized assets, protecting product quality and enabling to improve scheduling between adiacent stages in the value chain. But vertical integration includes also disadvantages. They are: cost disadvantages and a lack of flexibility. An enterprise can also try to achieve benefits associated with vertical integration by means of contracts with suppliers (buiers), especially long-term contracts.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu