BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrusiński Mieczysław
Title
Analiza rozpiętości kierowania i jej wpływ na konfigurację struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Analysis of Range Control and Its Influence on a Configuration of Business Organizational Structure
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 92-106
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Struktura przedsiębiorstwa, Kadra kierownicza, Funkcje kierownicze
Enterprise management, Structure of company, Managerial staff, Managerial functions
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie uproszczonej procedury ustalania potencjalnej rozpiętości kierowania. Zdaniem autora ustalając potencjalną rozpiętość kierowania na odpowiednim poziomie, dostosowanym do rozpoznanych warunków przedsiębiorstwa, i formalizując na tej podstawie rozpiętość kierowania w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, można oczekiwać, że i rzeczywista rozpiętość kierowania ukształtuje się na takim samym poziomie. Takie postępowanie powinno stworzyć warunki do sprawnego kierowania przy minimalnych kosztach funkcjonowania struktury organizacyjnej.

This article contents the simplified procedure of span of control analysis. Presented procedure is a result of author's procedure named "Universal Technics of Span of Control Analysis". This method helps us to define the potential span of control of every managerial post. It could cause the change in configuration of organizational structures. So this procedure is an useful tool in diagnosing and projecting the organizational structure of every enterprise or other institution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu