BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Różański Jerzy
Title
W poszukiwaniu najlepszych metod oceny atrakcyjności inwestycji
Looking for the Best Methods of Investment Attractiveness Estimation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 237-242
Keyword
Atrakcyjność inwestycyjna, Efektywność inwestycji, Metodologia oceny efektywności inwestycji, Wartość zaktualizowana netto
Investing attractiveness, Efficiency of investment, Methodology of efficiency evaluation of investment, Net present value (NPV)
Note
summ.
Abstract
Zwrócono uwagę na niewielką przydatność metod statystycznych w ocenie efektywności inwestycji i częste wykorzystywanie metod dynamicznych. Podkreślono, że najbardziej popularną metodą oceny jest NPV (wartość bieżąca netto), a właściwie jej zmodyfikowane wersje. Stwierdzono, że powinny być w coraz szerszym stopniu wprowadzane metody atrakcyjności inwestycji, a więc metody wielokryterialne, uwzględniające możliwie wszystkie, a nie tylko finansowe kryteria oceny inwestycji.

The report present the major advantages and disadvantages of the best-known methods of evaluating the investment projects. It pays attention to the limits and risks connected with the use of presently popular methods of evaluation (NPV, IRR). Indicating that in many cases the use of the methods of evaluating the financial profitability of an investment may result in decisions which are unfavourable for enterprises the author recommends a more extensive application of the methods of multicriterial evaluation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu