BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzakiewicz Kazimierz
Title
Kultura organizacyjna a akceptacja niepewności procesu zmian
Organisational Culture and the Acceptance of the Uncertainty of Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 842, s. 163-167
Keyword
Teoria organizacji, Kultura organizacji, Otoczenie organizacji
Organisation theory, Corporate culture, Organisation environment
Abstract
Dla współczesnej teorii organizacji pojęcie niepewności jest pojęciem kluczowym. Jest ono najczęściej łączone z pojęciem otoczenie. Otoczenie jest zwykle traktowane jako obejmujące wszystko to, co nie znajduje się pod bezpośrednią kontrolą organizacji. Jest ono źródłem niepewności której wpływ organizacja próbuje kompensować.

In contemporary theory of organisation, uncertainty appears to be a key term, and is closely linked with another term such as environment. The latter is considered to cover everything that lies beyond the direct control of organisation and is the source of uncertainty which influence the organisation tries to compensate.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu