BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barabasz Adela
Title
Innowacje - wyzwanie czy konieczność
Innovations - Challenges or Necessities
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 21-29, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Innowacyjność gospodarki, Innowacyjność przedsiębiorstw, Niepewność
Innovation economy, Enterprise innovation, Uncertainty
Note
summ.
Abstract
W artykule wskazano na konieczność budowania kultury organizacyjnej, która nie tylko ma wspierać innowacyjność członków danej organizacji, ale jest wręcz warunkiem niezbędnym do rozwoju innowacyjności firmy, warunkiem decydującym o jej sukcesie. Autorka zwraca szczególna uwagę na nierozerwalny związek pomiędzy zmianą w organizacji a innowacyjnością.

The article presents some opinions of scientists and managers about innovation issues. Because innovation is an answer for needs of people, it is one of the most important challenges for companies now. That is time for a new, more open approach to an innovation. Organizational culture may play the most important role in that field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bate P. (1990), Using the Culture Concept in an Organization Development Setting, "The Journal of Applied Science", nr 1. Bate P. (1984), The Impact of Organizational Culture an Approaches to Organizational Problem-Solving,"Organization Studies", nr 5.
 2. Baumann Z. (1974), Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa.
 3. Birdzell L.E., Rosenber N. (1986), How the West Grew Rich:: the Economic Transformation of the Industrial World, Basic Books, New York.
 4. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 5. Hagel J. Ill, Singer M. (1999), Unbundling the Corporation, "Harvard Business Review", vol. 77, nr 2.
 6. Inspiring Innovation (2002), "Harvard Business Review", sierpień.
 7. Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 8. Popper K.P., (1993), Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, PWN, Warszawa.
 9. Sikorski Cz. (1990), Kultura organizacyjna w instytucji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.
 10. Sims H.P., Manz Ch.C. (1996), Company of Heroes. Unleashing the Power of Self-leadership, J. Wiley and Sons, New York.
 11. Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa.
 12. Toffler A. (1974), Szok przeszłości, PIW, Warszawa.
 13. Zbiegień-Maciąg L. (1999), Kultura w organizacji. Idcntyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu