BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Tadeusz, Marcinkowski Aleksander
Title
O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych i proinnowacyjnym myśleniu
On Multidimensional Meaning of Innovaion, Proinnovative Organizations and Proinnovative Thinking
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 30-40, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Myślenie systemowe, Ekonomiczna teoria innowacji, Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Innowacje
System thinking, Economic innovation theory, Innovation absorption in the enterprises, Innovations
Note
summ.
Abstract
Omówiono wąskie i szerokie rozumienie innowacji, myślenie systemowe oraz przyjęto wielowymiarową charakterystykę innowacji zaproponowaną przez J. Guineta, według którego, innowacja ujawniająca złożoną naturę nie jest jednak zlepkiem wymiarów, lecz interakcją zachodzącą między nimi.

Paper deals with the innovation understood as multidimensional phenomenon. Such viewpoint can inspire to less traditional thinking on sources and conditions of innovation. In fact there is rather difficult to point out certain "universal" configuration of structural properties of organization favoring innovation. Instead of stress on structure authors propose to focus attention on operational procedures through which organization members make decisions or "translate" their values, norms and perceptions into action. This lead us towards the notion of mental models - hidden, deeply rooted assumptions held by individuals and used in the process of interpreting the reality. Such models can help as well as block innovation thus decisive role should be ascribed to the ability of making them transparent and the subject of criticism. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berger P.L. Luckmann T. (1983), Społeczne definiowanie rzeczywistości, Warszawa.
 2. Bogusław R. (1974), Władza systemów i systemy władzy, [w:] A. Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, t. II, Warszawa.
 3. Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, London, Tavistock.
 4. Chesbrough H.W., Teece DJ. (1997), Quelle organisation choisir pour mieux innover? "L'Essentiel du Management", czerwiec.
 5. Crozier M. (1975), Biurokracja: anatomia zjawiska, Warszawa.
 6. Ellul J. (1974), Technika - umiejscowienie zjawiska, [w:] A. Siciński (red.), Technika a społeczeństwo, t. I, Warszawa.
 7. Flis A. (1996), Innowacyjność w kulturze Zachodu, [w:] A. Marcinkowski (red.), Kapitalizm po polsku .Przedsiębiorca, organizacja, kultura, Kraków.
 8. Guinet J. (1995), National Systems for financing Innovation, OECD, Paris.
 9. Hampden-Turner Ch. (1992), La culture d'entreprise. Des circles vicieux aux circles vertueux, Seuil, Paris.
 10. Kamiński A. (1978), Władza i racjonalność. Studium z socjologii współczesnego kapitalizmu, Warszawa.
 11. Khan A.M. (1989), Manopichetwattan Innovative and Noninnovative Small Firms, "Management Science", nr5.
 12. Mansfield E. (1968), The Economics of Technological Change, New York.
 13. Morgan G. (1997), Obrazy organizacji, Warszawa.
 14. Reich Ch. (1976), Zieleni się Ameryka, Warszawa.
 15. Rogers E.M, Shoemaker F.F. (1971), Communication of Innovations, Free Press, New York.
 16. Schein E. (1989), Ku nowemu rozumieniu kultury organizacji, [w:] A. Marcinkowski, J.B. Sobczak, Wybrane zagadnienia socjologii organizacji. CZĘŚĆ II: Perspektywa kulturowa w badaniach organizacji, Kraków.
 17. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa.
 18. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Warszawa.
 19. Slappendel C. (1996), Perspectives on Innovation in Organizations, "Organization Studies", nr 17/1.
 20. Weber M. (1984), Szkice z socjologii religii, Warszawa.
 21. Weber M. (1972), Typy władzy prawomocnej, [w:] J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji, Warszawa.
 22. Zaltman G., Duncan R., Holbek J. (1973), Innvatious and Organizations, Wiley, New York.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu