BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grajewski Piotr
Title
Otoczenie i jego wpływ na innowacyjność współczesnej organizacji
Environment and His Influence on Innovation of Contemporary Organization
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 48-52, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Otoczenie organizacji, Innowacyjność przedsiębiorstw, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Organisation environment, Enterprise innovation, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Omówiono pogląd, iż zadaniem każdego systemu organizacyjnego jest wspieranie, dzięki swej budowie, wysiłków ludzi uczestniczących w procesach kreowania rezultatów działania przedsiębiorstwa. Jest też jednocześnie zauważalna zależność odwrotna - poziom potencjału realizatorów wpływa na innowacyjność systemu organizacyjnego. A zatem równoległe przekształcenie tych potencjałów i struktury systemu, w których się one spełniają, zapewniają harmonijny rozwój współczesnej organizacji.

This article contains on depending between environment and principles building of organizational systems. The main thesis of this article is that development of organizational systems towards innovation depends from the intellectual potential of employment. This relationship has opposite direction.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
  2. Hammer M. (1999), Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Kasiewicz S. (1999), Klasyfikacja wskaźników oceny zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (97).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu