BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Mirosław
Title
Czynniki wpływające na dostrzeganie i wdrażanie przedsiębiorczych szans
Factor Influencing Perception and Exploitation Entrepreneurial Opportunities
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 67-74, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorczość, Innowacyjność przedsiębiorstw
Enterprise management, Entrepreneurship, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono czynniki wpływające na spostrzeganie i wdrażanie szans. Omówiono główne zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości rozumianej jako spostrzeganie i wdrażanie szans, zwracając uwagę na mechanizmy rynkowe związane z występowaniem szans.

This paper contains review of concepts of entrepreneurship defined as opportunity discovering and exploitation, particularly factors influencing discovering and exploitation of opportunities. There are presented connections between opportunities and market equilibrium/disequilibrium, and relations between factors and opportunity discovering and exploitation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ardichvili A., Cardozo R. (2000), A Model of Entrepreneurial Opportunity Process, "Journal of Enterprising Culture", nr 2 (8).
 2. Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. (2003), A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, "Journal of Business Venturing", nr 1 (18).
 3. Bratnicki M. (2002), Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice.
 4. Cooper A.C., Markman G.D., Niss G. (2000), The Evolution of the Field of Entreprenenrship, [w:] G.D. Meyer, K. A. Heppard (red.), Entreprenenrship as Strategy. Competing on the Entrepreneurial Edge,Thousand Oaks.
 5. Eckhardt J.T., Shane S. (2003), Opportunities and Entreprenenrship, "Journal of Management", nr 29.
 6. Hayek F.A. (1945), The Use of Knowledge in Society, "The American Economic Review", nr 4 (35).
 7. Kirzner I. (1979), Perception, Opportunity and Profit. Studies in Theory of Entreprenenrship, The University of Chicago Press, Chicago.
 8. Kirzner I. (1997), Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, "Journal of Economic Literature", vol. 35, marzec.
 9. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 10. Shane S. (2003), A General Theory of Entreprenenrship. The Individual-Opportunity Nexus, Cheltenham.
 11. Shane S., Venkataraman S. (2000), The Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review", nr l (25).
 12. Venkataraman S. (1997), The Distinctive Domain of Entreprenenrship Research, [w:] J. Katz (red.), Advances in Entreprenenrship, Firm Emergence, and Growth, vol. 3, JAI Press, Greenwitch.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu