BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrozińska Joanna
Title
Wprowadzenie i metodologia benchmarkingu przedsiębiorstw UE
Introduction and Methodology of Benchmarking in EU Companies
Source
Working Papers / Uniwersytet Gdański. Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 1999, nr 4, s. 1-31, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność gospodarki, Konkurencyjność międzynarodowa, Zarządzanie jakością, Benchmarking
Enterprise management, Enterprise competitiveness, Economy competitiveness, International competitiveness, Quality management, Benchmarking
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono ewolucję, definicję i rodzaje benchmarkingu. Omówiono założenia metodologiczne procesu benchmarkingu w UE oraz EFQM European Business Excellence Model, które w układzie macierzowym tworzą The EFQM Benchmarking Methodology, która jest podstawą podejmowania wszelkich inicjatyw benchmarkingu w UE oraz prowadzenia badań benchmarkingowych.

Benchmarking and its evolution, definition, and the variety of its types have been presented. The paper discusses methodological assumptions of the benchmarking process in the EU, and the EFQM European Business Excellence Model which in a matrix arrangement forms the EFQM Benchmarking Methodology. The methodology constitutes the base for all actions relating to benchmarking initiatives in the EU, as well as for carrying out the benchmarking research.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-2083
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu