BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pioch Joanna
Title
Motywacja a powodzenie wdrożenia zmiany w przedsiębiorstwie
Motivation and Successful Implementation of a Change in an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 842, s. 217-222, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Zarządzanie zmianami, Innowacje, Systemy motywacyjne, Zachowania pracownika
Change management, Innovations, Motivating systems, Employee behaviours
Abstract
Autorka twierdzi, że systemy motywacyjne odgrywają olbrzymią rolę w procesie wprowadzania zmian w firmie. Pracownicy nie przekonani, nie motywowani są głównym źródłem oporu wobec zmian. Omówiono reakcje pracowników na wprowadzanie zmian i sposoby przezwyciężania oporów przeciwko zmianom.

The author believes that motivating systems play very important role in introducing changes to a firm. Unconvinced, unmotivated workers are the main source of resistance. It has been discussed how the employees react to changes being introduced and how to overcome the resistance to those changes.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu