BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żembrowski Jerzy
Title
Rola przywódcy w procesie zmian
The Role of a Leader in a Process of Changes
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 842, s. 369-375, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przywództwo, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Menedżer przyszłości, Kadra kierownicza, Lider w przedsiębiorstwie, Zarządzanie w procesie zmian
Leadership, Managers in a enterprise, Modern manager, Managerial staff, Leader in enterprise, Management under change process
Abstract
Na rolę przywódcy w procesie zmian zasadniczy wpływ mają indywidualne cechy, własności i predyspozycje przywódcy (lidera), jak również to w jakiej sytuacji znajduje się tzn. z jakimi ludźmi pracuje, jaka jest struktura zadań.

Individual features, personal qualities and disposition as well as a particular situation at a workplace - all these factors affect the leader and the role he or she plays in changes.(JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu