BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drobniak Adam
Title
Partnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie rozwoju lokalnego
Public-private Partnership as a Tool for Local Development
Source
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2000, nr 2(8), s. 9-33, bibliogr., s.33
Keyword
Gospodarka regionalna, Gospodarka lokalna, Przedsiębiorczość lokalna, Sektor prywatny w gospodarce, Sektor publiczny w gospodarce, Współpraca międzysektorowa, Program Inicjatyw Lokalnych (PIL)
Regional economy, Local economy, Local entrepreneurship, Private sector in economy, Public sector in economy, Cross-sector cooperation, Local Initiatives Programme
Note
summ.
Abstract
Autor przeprowadził analizę lokalnego i regionalnego wymiaru partnerstwa na podstawie wzajemnych interakcji działań podejmowanych przez sektor publiczny i prywatny na poziomie regionalnym i lokalnym. Podstawowy mechanizm koncepcji partnerstwa oparty jest na współpracy międzysektorowej oraz na łączeniu publicznych i prywatnych zasobów: materialnych, kapitałowych, organizacyjnych, technicznych w celu ich optymalnego wykorzystania.

The concept of public-private partnership is an effective method to overcome local development barriers. The basic mechanism of this concept is based on intersector cooperation and on joining public and private resources in order to use them optimally. This article focuses on this issue and in particular and the entily aspect of partnership and cooperation between partners, functions of entities in a social-economic system, their activities, available resources and threats they come across. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1506-5375
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu