BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perechuda Kazimierz
Title
Czas w sztuce kierowania
Time in Managerial Art
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 871, s. 224-230
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Czas w ekonomii, Psychologia społeczna
Human Resources Management (HRM), Enterprise management, Time and economy, Social psychology
Note
summ.
Abstract
Omówiono istotę i pojęcie czasu oraz różne jego interpretacje. Przedstawiono zagadnienia dotyczące kierunku upływu czasu, relatywizmu czasu, płaszczyzny czasu w przedsiębiorstwie oraz pojęcia: czas a wartość dodana i czas odnaleziony.

In the paper time is presented as the strategic resource. The time is analysed on the three levels:-process, -organization roles, -organization actors. The article also contains the comparative analysis of the time and the added value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu