BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śliwa Kazimierz R.
Title
Organizacja bez granic (granice teorii organizacji)
Organization Without Limits (Limits of Organization Theory)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 851, s. 328-348
Keyword
Biznes elektroniczny, Informacja dla potrzeb zarządzania, Struktura przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Komputerowe wspomaganie zarządzania
e-business, Information for management needs, Structure of company, Corporate culture, Computer aiding management
Note
summ.
Abstract
Autor zwraca uwagę na nową tendencję w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Polega ona na zastąpieniu materialnych zasobów informacją i wiedzą. Omawia zagadnienia wirtualizacji zarządzania oraz granic organizacji.

Virtualization is a set of profound changes that the management process has underwent recently and which have modified explanative patterns existing in Organization Theory. The term "borderless organization" is meant to be an emerging response to the unprecedented uncertainty of organizational existence as well as to new meaning of time and place in management. Borderless Organization requires a new insight of economic foundations of an enterprise to be performed, with special regard to the meaning of organizational resources and the concept of economic value. In management domain, it calls for the introduction of new organizational culture, networking as basic operation form, space for organizational knowledge and information, and a new concept of organizational behaviour.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu