BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bławat Franciszek
Title
Kontrowersje wokół celów małych firm
Controversies about Goals of the Small Firms
Source
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2000, nr 1, s. 5-13, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa
Small business, Corporate objectives
Abstract
Jedną z przyczyn rozbieżności w poglądach autorów na temat celów firmy jest niski stopień empirycznej weryfikacji istniejących koncepcji. W artykule zaprezentowano metodologię i wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród właścicieli (menedżerów) małych i średnich firm. Głównym celem badawczym było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy małe i średnie przedsiębiorstwa kierują się przede wszystkim motywem zysku, czy też wyżej cenią inne cele swojej działalności.

One of the reasons of divergencies in authors' opinions on the firms goals is low level of empirical verification of existing concepts. The article presents methodology and results of survey carried out among small and medium firms' managers. A survey was conducted to determine whether small and medium firms follow rather profit motive then respect other goals of their activities. (A.P)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1429-3730
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu