BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borys Grażyna
Title
Inicjatywa prośrodowiskowa podmiotów sektora finansowego w świetle badań ankietowych
Environmental Initiatives of Financial Institutions as Shown by Questionnaire Surveys
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 866, s. 33-41
Keyword
Sektor finansowy, Rozwój zrównoważony, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska
Financial sector, Sustainable development, United Nations Environment Programme (UNEP)
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań nad wdrażaniem do praktyki zapisów Deklaracji Instytucji Finansowych w Sprawach Środowiska i Zrównoważonego rozwoju, wypracowanej pod auspicjami Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych.

The article presents analysis of the results of questionnaire survey done in 1998 at a UNEP initiative among the signatories of Financial Institutions' Declaration on Environment and Sustainable Development. The objective of the survey was to analyse the signatories' progress towards integrating environmental issues with organisational structure and economic activity and to promote "good environmental practice" in the financial sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu