BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar
Title
Wyznaczanie trendu w analizie technicznej na podstawie linii regresji
Marking of Trend in Technical Analysis on the Ground of Line of Regress
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2000, nr 9, s. 9-27, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Analiza techniczna akcji, Wycena akcji, Analiza trendu, Regresja liniowa, Giełda papierów wartościowych, Studium przypadku
Shares technical analysis, Equity valuation, Trend analysis, Linear regression, Stock market, Case study
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule przedstawiono propozycje rozpoznawania trendów cen i zapasów akcji dzięki analizie technicznej. Proponuje wykorzystanie linii regresji dla ostatnich dziesięciu notowań wraz z notowaniem bieżącym aby otrzymać dobry sposób oceny trendu akcji na giełdzie. Autor swoje propozycje przedstawia w oparciu o zachowania na giełdzie spółek Elektrim i Krosno.

In the article the author introduced proposal of identification of trend of prices of stock in technical analysis. The author proposed utilization of line of appointed regress for ten last quotes. The author talk overed erected on this to base system of signals of change of trend. Whole of proposal become illustrated with examples from Stock Exchange in Warsaw. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu