BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sozańska Izyda
Title
Procesy prywatyzacji na Dolnym Śląsku
Processes of Privatizing in Lower Silesia
Source
Prace Naukowe Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (15), 1994, nr 50, s. 45-53, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Metody i narzędzia finansowej oceny przedsiębiorstwa i zarządzania finansami
Keyword
Prywatyzacja gospodarki, Bariery prywatyzacji, Prywatyzacja, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Przekształcenia własnościowe
Privatization of the economy, Privatization barriers, Privatisation, Privatisation of state owned enterprises, Ownership transformations
Note
streszcz.; summ.
Country
Dolny Śląsk
Abstract
Autorka omówiła cel i metody prywatyzacji. Następnie zanalizowała przebieg prywatyzacji w gospodarce polskiej oraz proces i dynamikę prywatyzacji na Dolnym Śląsku. Zwróciła uwagę na trudności prywatyzacji i sposoby przeciwdziałania im.

The aim, principles and methods of privatizing have been presented. The realisation of privatizing in Poland has been discussed. The process and dynamics of privatizing in Lower Silesia have been analysed. Both the difficulties of privatizing as well as methods of counteracting them have been defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0239-3212
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu