BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Tomasz
Title
Procesy adaptacji przedsiębiorstw do zmian w otoczeniu
Adaptation Process of Enterprises to the Changes in an Environment
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 75-81, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie w procesie zmian, Zarządzanie strategiczne, Otoczenie przedsiębiorstwa, Zachowania organizacyjne
Management under change process, Strategic management, Enterprise environment, Organisational behaviour
Note
summ.
Abstract
Omówiono adaptacje jako jedną z możliwości, dzięki której przedsiębiorstwo może reagować na zmiany zachodzące w jego otoczeniu. Zaprezentowano podstawowe interesy poszczególnych uczestników otoczenia organizacji, interesy przedsiębiorstwa i wszystkich jego interesariuszy. Zwrócono uwagę, iż wybór odpowiedniego sposobu adaptacji zależy od spełnienia kilku czynników występujących zarówno po stronie zmian (ich zakres, sformalizowanie, horyzont czasowy), jak i przedsiębiorstwa (jego wielkość, branża, struktura i organizacja, kultura organizacyjna, typ przyjętej strategii).

Adaptation is one of the possibility, how the enterprises can react to the changes in their environment. Whether this exactly way will be chosen, depends on several conditions, as well for the part of changes (their ranges, types, formalisation, period) as for die part of enterprises (their sizes, branches, structure and organisation, type of applied strategy). Adaptation seems to be the choice quite important as it provides needs both of environment, with its participants and enterprises, with its stakeholders, at the same time. What are those main needs and their range of convergence I shall present in my lecture. What methods of adaptation to the changes are being chosen, taking into consideration different criteria, is the last question mention in my paper.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ansoff H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, Warszawa.
  2. Griffin R. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa.
  3. Kamiński S.S. (2002), Zmienność jako cecha organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstwu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  4. Kotarbiński T. (2000), Traktat o dobrej robocie, Warszawa.
  5. Mastyk-Musiał E. (2003), Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Kraków.
  6. Moszkowicz M. (2002), Model strategii ogólnej przedsiębiorstwa - nowe ujęcie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. (2002), Kierowanie.
  8. Wajda A. (2003), Organizacja i zarządzanie, Warszawa.
  9. Wawrzynek Ł. (2002), Znaczenie elastyczności dla organizacji w kryzysie [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 963, AE, Wrocław.
  10. Webber K.A. (1996), Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu