BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał
Title
Przedsiębiorstwo w ruchu
Enterprise in Movement
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 82-89, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria chaosu, Przedsiębiorstwo, Strategia przedsiębiorstwa
Enterprise management, Chaos theory, Enterprises, Corporation strategies
Note
summ.
Abstract
Autor zaprezentował różne koncepcje organizacji w ruchu oraz omówił własną koncepcję zainspirowaną teorią chaosu. Zgodnie z tą teorią organizacja w ruchu jest organizacją elastyczną definiowaną przez: różnorodność, redundacje i monitoring, które to cechy są względem siebie komplementarne.

In the article the author presents the own concept of organization in development inspired by the chaos theory. According to this theory the organization in development is apart from diversity, redundation and monitoring the fourth dimension of flexibility. The author presents also the examples of organizations in development in a preparation and realization phase.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. D'Aveni R.A. (1994), Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Manoeuvring, Free Press, New York.
  2. Hamel G., Prahalad C.K. (1996), Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
  3. Kim W.C., Mauborgne R. A. (1997), Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth, Harvard Business Review, styczeń-luty.
  4. Krawiec F. (2003), Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa.
  5. Krupski R. (1999a), Teoria chaosu a zarządzanie, "Organizacja i Kierowanie", nr 2 (96).
  6. Krupski R. (red.), (1999b), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, wyd. II, AE, Wrocław.
  7. Krupski R. (2003a), Elastyczność zasobów i kompetencji jako elementy strategii przedsiębiorstwa, [w:] J. Jeżak (red.), Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, t. 2, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim, Łódź 2003, s. 285-292.
  8. Krupski R. (2003b), Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji", nr 11.
  9. Masłyk E. (2003), Organizacje w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu