BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka, Zabłocka-Kluczka Anna, Kral Zygmunt
Title
Kontroling jako narzędzie kreowania innowacyjności przedsiębiorstwa
Controlling as a Tool of Creating Innovativity of an Enterprise
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 169-177, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Controlling, Narzędzia controllingu, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Controlling, Controlling tools, Innovations, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Omówiono koncepcje kontrolingu z punktu widzenia innowacyjności, zaprezentowano instrumenty kontrolingu wspierające innowacyjność oraz przedstawiono zadania kontrolera prezentowane w przekroju funkcji i obszarów odniesienia kontrolingu.

The essence and meaning of controlling in process of creation the innovativity of an enterprise was discussed. The most important aspects of controlling in pointed issue (the concepts of controlling, controller's position in an organization and instruments of controlling) were taken into consideration. Three main concepts of controlling were distinguished: controlling understood as a coordination of management, as an informative support of management and as a special form of management. The way and range of influence each of them on innovativity of an enterprise was presented. The tasks of controller in creation of the innovativity of an enterprise were listed and his position in organizational structure in context of stimulating the innovativiry was discussed. The basics instruments of controlling, such as variable (floating) cost account, loss and profit account, budgeting and deviation analysis, in aspect of innovativity were characterized.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. AyyoubS. (1997), Kierunki i tendencje rozwoju controllingu, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 2. Bieńkowska A. (2003), Uczenie się organizacji a kontroling, [w:] E. Skrzypek (red.), Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, VI Międzynarodowa konferencja naukowa Value 2003, Lublin.
 3. Bieńkowska A., Kral Z. (2000), Wybrane aspekty informacyjne funkcjonowania kontrolingu jakości w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Problemy Jakości", nr 12.
 4. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (1998), Zarządzanie kontrolingowe czy tradycyjne?, Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Nowoczesne tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu", Szklarska Poręba, 17-19 września 1998.
 5. Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A. (2001), Koncepcje kontrolingu, Raport serii PRE nr 29 Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 6. Czubakowska K. (1996), Rachunek wyników w procesie controllingu, [w:] E. Nowak (red.), Podstawy kontrolingu, AE, Wrocław.
 7. Kęs Z. (2001), Analiza odchyleń jako narzędzie oceny wykonania budżetów, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem zdecentralizowanym, PWE, Warszawa.
 8. Major A. (1998), System controllingu w przedsiębiorstwie. Studia przypadków zastosowań w warunkach polskich, Semper, Warszawa 1998.
 9. Nowosielski S. (1998), Controlling w literaturze i praktyce, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 10. Pydo S. (2003), Rola controllingu w zarządzaniu projektami innowacyjnymi realizowanymi w ramach dzialalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 987, AE, Wrocław.
 11. Weber J. (2001), Wprowadzenie do kontrolingu, Oficyna Controllingu Profit, Katowice.
 12. Zgrzywa A. (2001), Elementy organizacji uczącej się, Konferencja naukowa "Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku", Krzyżowa, 17-19 września 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu