BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzynek Łukasz
Title
Innowacja a kryzys organizacyjny - próba określenia wzajemnych uwarunkowań
Innovation Versus Organizational Crisis - a Trial of Mutual Conditioning Description
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1045, s. 149-157, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Crisis situations, Enterprise management, Innovations, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie kryzysu organizacyjnego i opisano źródła kryzysu, jego przyczyny i fazy podczas wprowadzania innowacji oraz w kontekście zmian organizacyjnych. Zaprezentowano rodzaje działań innowacyjnych przyporządkowane poszczególnym przyczynom kryzysu oraz determinanty zmian innowacyjnych w kryzysie. Autor podkreślił, iż innowację można traktować jako prewencję w razie kryzysu.

In this article its author asks a question how innovation actions taken on time in an organization can contribute to minimalize results of a crisis. Can innovations actions directly prevent a crisis in an organization? An analysis of crisis phenomena expressed in enterprises innovation has come into existence based on the studies of literature of the subject.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bełz G. (2003), Rewolucja wobec kryzysu organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wyd. Cornells, Wrocław.
  2. Bielski I. (2000), Przebieg i uwarunkowania procesów innowacyjnych, Wyd. OPO, Bydgoszcz.
  3. Bratnicki M. (2001), Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wyd. Gnome, Katowice.
  4. Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizncja. Wyzwaniu dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
  5. Hammer M. (2004), Transformacja firmy poprzez innowację operacyjną, "Harvard Business Review Polska", maj.
  6. . Kotler Ph, (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Gebethner & S-ka, Warszawa.
  7. Skalik J. (2003): Zmiana jako forma przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji, [w:] J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wyd, Cornells, Wrocław.
  8. Urbanowska-Sojkin E. (1999), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE, Poznań.
  9. www.opi.org.pl, (strona internatowa Ośrodka Przetwarzania Informacji).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu