BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spiak Jan
Title
Wykorzystanie analizy finansowej w zarządzaniu gospodarstwem wieloobszarowym w latach 1996-1999
Utilization of Financial Analysis in Management of Large-Agreage Years 1996-1999
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2002, R. 1, nr 1-2, s. 183-195, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Gospodarstwa rolne, Analiza ekonomiczna
Enterprise finance, Enterprises financial management, Financial analysis of enterprise, Arable farm, Economic analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem badań przedstawionych w artykule było określenie sytuacji finansowej i majątkowej gospodarstwa wielkoobszarowego na podstawie wyników analizy ekonomicznej i ich wykorzystanie w zarządzaniu finansami. Omówiono działalność finansową gospodarstwa rolnego będącego jednoosobową spółką AWRSP w latach 1996-1999. Wykorzystując metodę analizy finansowej, dokonano oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów finansowych.

Moved investigation in large-acreage farm being one-man company AWRSP in years 1996-1999 dust on aim qualification of financial situation and property's enterprise. Utilization of method of economic analysis in range of opinion of changes of structure of production, efficiencies of factors of production and financial efficiencies permitted onto looking for relationships reason - consecutive got results. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu