BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek-Łopacińska Krystyna
Title
Kształtowanie relacji przedsiębiorstwa z klientem
Formation of Relationship between Enterprise and Customer
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 863, s. 59-65
Keyword
Obsługa klienta, Strategia obsługi klienta, Marketing bezpośredni, Marketing partnerski, Zarządzanie marketingowe, Materiały konferencyjne
Customer service, Customer service strategy, Direct marketing, Partnership marketing, Marketing management, Conference materials
Abstract
Wypracowanie relacji z klientem wymaga otwarcia marketingu na całe przedsiębiorstwo, tj. uznanie przez wszystkich pracowników norm i wartości o pierwszoplanowej roli klienta. Na tym założeniu opiera się nowoczesna koncepcja obsługi klienta, tj. Customer Service. Do głównych instrumentów kształtowania więzi przedsiębiorstwa z klientem należy polityka kształtowania jakości produktu, obsługi i komunikacji. Autorka zwraca również uwagę na rolę personelu przedsiębiorstwa, jego przygotowanie i kompetencje, sprzyjające szybkiemu reagowaniu na indywidualne potrzeby klientów.

Relationships development with customer needs opening of marketing on whole enterprise, i.e. recognition by all employees standards and values about crucial role of customer. The main instruments of formation enterprise band with customer are policy of product quality, service and communication. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu