BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Penc-Pietrzak Ilona
Title
Ryzyko a strategie konkurowania
Risk and Competitive Strategies
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2000, z. 8, s. 86-99
Keyword
Ryzyko w decyzjach rozwojowych, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, Strategia konkurencji, Zarządzanie ryzykiem
Risk in development decisions, Decision making under conditions of risk, Competition strategy, Risk management
Note
summ.
Abstract
Podkreślono różnicę między ryzykiem a niepewnością. Przedstawiono przyczyny wzrostu ryzyka gospodarowania i sposoby jego ograniczania. Następnie omówiono najbardziej znane strategie konkurencji (strategię niskich kosztów, strategię różnicowania, strategię koncentracji) i ich związek z ryzykiem. Na koniec skupiono się na konsekwencjach wzrostu konkurencji we współczesnym świecie.

This article presents the difference between risk and uncertainty and some basic kinds of competitive strategy and risk which they involve. Many firms prefer to cooperate than compete because an excessive competition causes many negative consequences, for example devastation of natural environment, dismissal of workers and - what is especially important - excessive risk of market activity. It does not mean that the competition is redundant. The competition leads to new products and ideas, better quality etc. but only when it is not too strong.(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu