BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Marek
Title
Wieloletnie plany inwestycyjne: cele, zadania i zakres prac planistycznych
Long-term Investment Plans: Goals, Tasks and Range of Planning Work
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 860, s. 14-24, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Zarządzanie gminą, Inwestycje, Planowanie długoterminowe
Regional development, District management, Investment, Long-term planning
Abstract
W artykule omówiono problemy dotyczcące zarządzania rozwojem gminy. Przedstawiono wieloletni plan inwestycyjny, jego zasady i tryb opracowania jako instrument realizacji strategii rozwoju gminy.

In this article discuss problems connected with management of commune development. Showed long-term investment plan, principles and mode of work it out as an instrument of realisation of commune development strategy. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu