BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruczek Zygmunt, Walas Bartłomiej
Title
Promocja regionu turystycznego (cele, środki i organizacja promocji)
Promotion of Tourism Region
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2004, nr 15, s. 49-68, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Turystyka, Region turystyczny, Promocja walorów regionu, Strategia promocji, Strategia rozwoju regionalnego
Tourism, Tourist region, Promotion of region value, Promotion strategy, Regional development strategy
Note
summ.
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniu promocji regionów turystycznych. Wskazano jak budować strategię promocji, jak przeprowadzić analizę sytuacji wyjściowej, określić cele promocji i jak tworzyć produkt turystyczny. Wyróżniono instrumenty promocyjne oraz ich dostosowanie do sektora prywatnego i publicznego. Przedstawiono sposoby tworzenia marki turystycznej. Omówiono także systemy organizowania promocji miejsca docelowego w Europie i w Polsce.

Regions and cities need more and more professional promotion both in external and in their own surrounding. A program of effective promotion must fulfill theoretical requirements of marketing strategy. Promotion of a region - because of variety of detailed targets, which have to be aimed thanks to this promotion - should be directed to different groups of reception (situated also outside the region, extended through other regions in the country and outside the country, directed to the citizens of the regions, to the employers and crucial decision-makers) so different techniques of convey should be used. We can separate two sectors in the tourist management: (public sector - territorial government and, indirectly, council administration) and the private sector. The two sectors should have tasks complimentary in the tourist development. This article tries to represent how to build the strategy of promotion, how to review the back-end situation, competitiveness and how to create the tourist product. Authors of this article also divide the push and pull instruments and adjust them to the possibilities of the public or private sector. They also try to present the different ways to create the tourist brand. There are also the results of different surveys added. Authors present also exemplary conceptions of promotions. Further article describes also systems of organizing promotion for place of destination in Europe and in Poland. Numerous (positive or negative) examples can constitute precious practical indicators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
 2. Alejziak W, Programowanie rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i regionalnym (aspekty metodologiczne), maszynopis.
 3. Chazaud P., Le territoire et ma marque face aux enjeux de la destination touristique, Les Cahiers Espaces, nr 59, 1998.
 4. Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast. Praca zbiorowa pod red. Aleksandra Szwichtenberga, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2002, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, nr 9.
 5. Kruczek Z., Walas B., Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
 6. Kruczek Z., Paszucha M., Rozwój gminy uzdrowiskowej Krynica przez turystykę, „Problemy Turystyki", 3-4/94.
 7. Kunze R., Promocja turystyki, w: Turystyka w gminie i powiecie, praca zbiorowa pod red. A. Gordona, POT, Warszawa 2003.
 8. Middleton V.T., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
 9. Misiło R, Nowoczesna promocja miasta, Marketing w praktyce, nr 12(70), grudzień, 2003.
 10. Walas B., Marka turystyczna miast i regionów, Rynek Turystyczny, nr 11-12, Warszawa 2001.
 11. Walas B., Lokalna polityka turystyczna i marketing, materiały szkoleniowe, Instytut Turystyki, Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu