BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Becla Agnieszka, Czaja Stanisław
Title
Nowoczesne zarządzanie środowiskiem przyrodniczym na szczeblu przedsiębiorstwa i społeczności lokalnej (gminy)
Modern Environmental Management in an Enterprise and Local Community
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 864, s. 131-148, bibliogr.s.147
Keyword
Środowisko przyrodnicze, Zarządzanie zasobami środowiska, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Rola samorządów w ochronie środowiska, Normy ekologiczne, Europejski System Ekozarządzania i Audytu
Natural environment, Environmental resources management, Environmental program in the enterprise, Sustainable development, Role of local governments in environmental protection, Ecological standards, Eco-management and Audit Scheme (EMAS)
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano systemy zarządzania środowiskiem przyrodniczym stosowane w przedsiębiorstwach oraz na poziomie gminy, związane z dostosowaniem się do wymogów Unii. Analiza dotyczy systemów zarządzania ekologicznego: EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) oraz REMS (Regional Environmental Management System), jak również systemu zarządzania środowiskiem przyrodniczym certyfikowanym normą ISO 14 000.

The authors have presented new forms which are used in modern environmental management in the enterprise and local community. These forms are EcoManagement and Audit Scheme (EMAS), Regional EcoManagement Scheme (REMS) and ISO 14 000. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu