BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Meredyk Kazimierz
Title
Warunki konkurencyjności rolnictwa polskiego
Competitiveness of Polish Agriculture
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 865, s. 159-168
Keyword
Produkcja rolna, Konkurencyjność rolnictwa, Koszty produkcji, Ceny produktów rolnych
Agricultural production, Agricultural competitiveness, Production costs, Agricultural prices
Note
streszcz.;summ.
Abstract
Przeanalizowano problem niskiej konkurencyjności sektora rolnego w Polsce sprowadzając ją do niskiej dynamiki cen i produkcji oraz, względnie biorąc, wysokich kosztów jednostkowych. Referat opracowano w konwencji makroekonomicznej i efektywnościowej, dzieląc go na dwa paragrafy: 1. Dynamika produkcji i ceny transakcyjne produktów rolnych, 2. Koszty produkcji rolnej

This essay has explored a problem of the low economic competitiveness of polish agriculture, i.e. low dynamic of the proces and production, and relatively high unit costs ( that is section 1. The dynamic of production and transaction prices of agricultural products, as well as 2. The costs of agricultural production).(short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu