BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skawińska Eulalia
Title
Konkurencyjność przedsiębiorstw przetwórstwa żywnościowego w Polsce w świetle badań empirycznych
The Competitiveness of the Food Processing Industry in Poland in the Light of Empirical Research
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 865, s. 228-237
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Strategia konkurencji, Przemysł przetwórstwa rolnego
Enterprise competitiveness, Competition strategy, Agricultural processing industry
Note
streszcz.;summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie stanu siły konkurencyjnej i strategii konkurowania stosowanych obecnie przez przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. Podstawę analizy i wnioskowania stanowiły badania przeprowadzone wśród 32 przedsiębiorstw. Kryterium doboru celowego był fakt reprezentowania przez nie konkurencyjności podstawowej zapewniającej tworzenie i podnoszenie wartości użytkowej dla klienta.

The aim of this work was to present the magnitude of competitive power and competitive strategy used by Polish food processing enterprises. An analysis and reasoning were based on questionnaire delivered by 32 producers. Selection was done due to possession of basic competitiveness, which permit creation and increasing of customer added value. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu