BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toruński Janusz
Title
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie - studium wdrożeniowe na przykładzie cukrowni "Glinojeck" S.A.
System for Managing the Quality in the Company - Implementation Study on the Example of Sugar Factory Glinojeck S.A. ['Glinojeck' Joint Stock Company]
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2000, nr 865, s. 269-278, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przez jakość
Sugar industry, Quality management, Total Quality Management (TQM)
Note
streszcz.;summ.
Abstract
Omówiono pojęcie i problematykę systemu zarządzania jakością w świetle źródeł literaturowych i prawnych, z uwzględnieniem jakości w odniesieniu do gospodarki, marketingu i zarządzania - tak w aspekcie ogólnym jak też w kontekście przemysłu cukrowniczego. Kolejna część referatu dotyczy systemu zapewnienia jakości wg norm ISOO 9000 i obejmuje etapy wdrażania systemu, dokumentowania i rejestracji oraz tematykę konfrontacji norm ISO z TQM. Dokonano też analizy procesu wdrożenia Systemu Jakości w Cukrowni "Glinojeck"S.A. oraz zaprezentowano doświadczenia funkcjonowania Systemu w Cukrowni Ostrowie i Unisław. Przedstawiono również wnioski określające stan faktyczny jakości i norm oraz wnioski o charakterze prognozującym i projektującym.

In the work the author discussed the definition and problems of the management system in the light of literature and legal resources, with the regard on the quality in relationship to the economy, marketing and management - both in general aspect, and in the context of sugar industry. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu