BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bolkowska Zofia
Title
Małe i średnie przedsiębiorstwa w budownictwie
Small and Medium Enterprises in Building Industry
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, 2000, z. 8, s. 147-153
Keyword
Budownictwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ekonomika budownictwa
Construction sector, Small business, Construction economics
Note
summ.
Abstract
Podkreślono tempo zmian w strukturze budownictwa w Polsce w porównaniu z innymi działami gospodarki. Obecnie 95 procent produkcji budowlanej realizują jednostki sektora prywatnego. Omówiono liczbę zakładów i zatrudnienie w budownictwie oraz znaczenie małych jednostek w produkcji budowlanej. Zwrócono uwagę na strukturę budownictwa w krajach Unii Europejskiej, gdzie ta dziedzina jest siłą napędową gospodarki i małe firmy odgrywają w tym znaczącą rolę. Zaakcentowano, że podobną rolę może ogrywać budownictwo w Polsce.

The building sector is very sensitive to economic changes. It reacts quickly to economic growth and is the leading force for the development of many branches. Nevertheless it is differentiated and crumbled in comparison to other economic branches, thought SMEs play the leading role. Even if big companies are in control of the major part of market, the building industry (in comparison to industry in general) is less sensitive to dominant trends. The SMEs can become the motive force of local development and be an important factor in diminishing unemployment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1427-3500
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu